Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Hasan Şimşek
Başkan

Özgeçmiş
Hasan Şimşek lisans derecesini 1982 yılında ODTÜ Eğitim Bölümü’nden, M.A. derecesini Eğitim Yönetimi alanında 1989 yılında ABD’nin Minnesota Üniversitesi’nden, Doktora derecesini yine aynı alanda 1992 yılında Minnesota Üniversitesi’nden almıştır. Aynı yıl doktora tezine merkezi ABD’de bulunan “Uluslararası Eğitim Planlaması Derneği” tarafından “kuramsal modellemede yılın doktora tezi ödülü” verilmiştir.Dr. Şimşek 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevine başlamış ve Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör unvanlarını ODTÜ’den almıştır. 1995-1998 yılları arasında ODTÜ Eğitim Fakültesi dekan yardımcılığı, 2002-2004 yılları arasında Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı-Dünya Bankası “Milli Eğitimi Geliştirme Projesi’nde,” Milli Eğitim Bakanlığı-Dünya Bankası “Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi’nde” danışmanlık, YÖK-Dünya Bankası “Öğretmen Eğitimi Projesi’nde” yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2010-2013 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı, 2013-2018 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi kurucu dekanlığı görevlerini yapmıştır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi dekanlık görevini yürütmektedir.Yerli ve yabancı dergi ve kitaplarda yüksek öğretim, eğitim yönetimi, eğitim liderliği, örgütsel değişim, planlama ve nitel araştırma alanlarında makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. İbrahim Hakan Karataş
Başkan Yardımcısı

Özgeçmiş
Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 1998’te lisans, 2001’de yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2008’de Marmara Üniversitesi Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. 1998-2002 yılları arasında özel okullarda İngilizce, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. 1999’da Kars Kafkas Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak bulundu. 2002-2010 yılları arasında MEB’e bağlı çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yaptı. 2012-2013 yılları arasında ABD’de University of Northern Iowa’da doktora sonrası araştırma çalışmalarını tamamladı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim dalı öğretim üyesidir.İMÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı, Eğitimi Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Ortak Temel Dersler Koordinatörü ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Okul Yöneticileri Derneği kurucu üyesidir. Halen Derneğin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir.Okul yöneticiliği, eğitim yöneticiliği, eğitim sosyolojisi, eğitim politikaları ve sivil toplum kuruluşları alanlarında akademik çalışmalar yapmaktadır.

Doç. Dr. Emre Er
Sayman

Özgeçmiş
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesidir. Lisans eğitimini 2010 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini 2013 yılında ve doktora eğitimini 2017 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde tamamlamıştır. Okul yöneticisi ve öğretmenlerin sosyal ağ analizini konu alan doktora tez önerisi 2016 yılında Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği (EERA) tarafından desteklenmiştir. Doktora tezi 2018 yılında Eğitim Yöneticileri Derneği tarafından en iyi tez ödülüne layık görülmüştür. Çalışma alanları arasında örgütlerde bireyler arası ilişkilerin yönetimi, eğitim liderliği, sosyal ağ analizi ve örgütsel değişim yer almaktadır. Kentucky Üniversitesi Gatton İşletme ve Ekonomi bölümünde uygulamalı sosyal ağ analizi alanında eğitimler almıştır.Kapsayıcı eğitim ve hayat boyu öğrenme alanında Avrupa Birliği projeleri, liderlik ve sosyal ağ analizi alanında ulusal ve uluslararası makaleleri ve kitap bölümleri mevcuttur.

Doç. Dr. Emre Sönmez
Genel Sekreter

Özgeçmiş
Doç. Dr. Emre Sönmez, lisans eğitimini Fırat Üniversitesi Türkçe öğretmenliği programında 2011 yılında tamamladı. İki yıl öğretmen olarak görev yaptıktan sonra Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi alanında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Dr. Sönmez yüksek lisans eğitimini 2016 yılında, doktora eğitimini ise 2020 yılında Gazi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Başlıca araştırma alanları okul yönetimi, liderlik, okul kültürü ve iklimi, öğrenme kültürü, örgütsel psikoloji ve göçmenlerin eğitimidir. Dr. Sönmez, Avrupa Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilen birçok projede araştırmacı olarak görev yapmıştır. Ulusal ve uluslararası hakemli bilimsel dergilerde birçok makalesi bulunmaktadır. Ayrıca birçok kitapta bölüm yazarı olup bir adet kitap editörlüğü bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok akademik toplantı, kongre ve çalıştaya katılan Dr. Sönmez, halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Celal Teyyar Uğurlu
Üye

Özgeçmiş
Prof. Dr. Celal Teyyar UĞURLU ilköğrenimini Malatya’da orta öğrenimini Malatya ve İstanbul’da tamamladı. 1990 yılında Atatürk Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği programından mezun oldu. Daha sonra 1998 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi lisans programını tamamladı. 2000 yılında aynı üniversiteden Eğitim Yönetimi ve Denetimi anabilim dalında yüksek lisans 2009 yılında ise Doktora derecelerini aldı. 1990 ile 1999 yılları arasında sınıf öğretmenliği, 1999 yılından 2010 yılına kadar ise Sivas, Hatay ve Adıyaman illerinde Eğitim Müfettişi olarak görev yaptı. 2010 yılında Cumhuriyet Üniversitesinde yardımcı doçent ünvanı ile akademisyen olarak görevine başladı. 2014 Şubat ayında doçent, 2019 Temmuz ayında profesörlük ünvanlarını alan Celal Teyyar UĞURLU 2021 Eylül ayından itibaren halen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde görev yapmaktadır.
Scroll to Top