“Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği”

  • Eğitim yönetimi alanında çalışan akademisyen ve öğretmen, okul yöneticisi gibi profesyonel meslek çalışanlarının görüş ve düşüncelerini paylaştığı, eğitimin geneli ve eğitim yönetimi alanında ulusal ve yerel politikaları etkilemeye çalışan mesleki bir örgütlenmedir.
  • Hem yukarıda sayılan meslek gruplarının çıkar, ilgi ve beklentilerine aracılık etmek ve bunları kamuya yansıtmak hem de ulusal ve yerel eğitimin sorunlarını profesyonel ortamlarda tartışmak öncelikli amaçlarımız arasındadır.
  • Bütün iş ve işlemlerimizde ırk, din, dil, etnik köken, cinsiyet ve siyasi görüş gibi konularda yansızlık ve tarafsızlık temel ilkemizdir.
  • Eski üyeyseniz üyeliğini yenilemenizi ve güncellemenizi, şimdiye kadar hiç üye olmadıysanız derneğimize üye olmanızı bekliyoruz.

Bildiri Özetleri Son Gönderim Tarihi: 12 Şubat 2024 

Kongre Hakkında Detaylı Bilgi için tıklayınız.


Scroll to Top