İlk başta vakıf kurma girişimi olarak ortaya çıkan Okul ve Eğitim Yöneticileri Deneticileri Araştırma ve Geliştirme Derneği 1999 yılında Prof.Dr. Haydar Taymaz’ın girişimi ile Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Hacettepe üniversitesinden öğretim elemanlarından oluşan 20 kurucu üye ile kurulmuştur.

Derneğin kısa adı Eğitim Yöneticileri ve Denetçileri Derneği (EYEDDER) olarak belirlenmiştir.

Dernek tüzüğünün oluşturulması aşamasında, kamu yararına faaliyet gösteren bir dernek olması düşünülen EYEDDER beklenmedik bir şekilde derneğin faaliyetlerinden dolayı ticari bir dernek olarak kayıt edilmiştir.

Derneğin toplam 307 üyesi bulunmaktadır. Dernek 2002-2004 yılları arasında başta kamu kurumları olmak üzere farklı konularda hizmetiçi eğitim seminerleri düzenlemiştir. Derneğin giderleri bu seminerlerden ve üye aidatlarından karşılanmaktadır.

EYEDDER 2006 yılından beri 2017 de on ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi’ni düzenlemektedir.

EYEDDER 2008 yılından beri Avrupa Eğitim Araştırmaları Derneği (EERA) üyesi olup EERA konseyinde temsil edilmektedir.

Derneğimiz Eğitim Araştırmaları Birliği ile işbirliği yaparak EERA tarafından düzenlenen Avrupa Eğitim Araştırmaları Kongresi’nin (ECER2013) İstanbul’a alınmasını sağlamıştır.