13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği (EYED-DER)’nin işbirliği ile 10-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, Sivas'ta düzenlenmiştir.


Kabul edilen bildiriler için tıklayınız.


Kongre Websitesi Kongre Sonuç Bildirgesi