Kamuoyu Duyurusu

01 Mart 2022 tarih ve 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği” hakkındaki görüşlerimiz

Kamuoyu Duyurusu